Rochii – sculpturi create din materiale neobișnuite

Rochie din creioane

Rochie din ace de siguranță

Rochie din taste

Rochie din creioane cu gumă

Rochie din piese de domino

Rochie din conexiuni electrice

Rochie din cârlige de rufe

Rochie din gloanțe

Rochie din lăcățele

Rochie din monede

Sursa: bezmuke.blogspot.com