2013 – anul marii furtuni solare

Recentele explozii solare, considerate cele mai puternice din ultimii patru ani, caracterizate printr-o masă imensă de particule şi radiaţii care s-a îndreptat spre Terra, au readus în atenţie evenimente din ce în ce mai cunoscute şi care trezesc atenţia şi interesul marelui public.

Foto: AFP

Într-adevăr, printre alte fenomene naturale ma­jore la care ne putem aştepta în următorii ani se numără şi creşterea extraordinară a ac­tivităţii Soarelui. Şi aceasta în condiţiile în care societatea noastră tehnologică a dezvol­tat o sensibilitate fără precedent faţă de furtunile solare. Acestea pot perturba reţeaua de electricitate, navigaţia prin GPS, transportul aerian, serviciile financiare şi telecomuni­ca­­ţii­le şi alte activităţi economico-sociale majore. Referitor la impactul asupra sănătăţii umane, cercetările sunt încă la început, dar primele aprecieri converg spre afectarea mai ales a sistemului nervos, cu manifestări diverse, în funcţie de profilul fiecărei persoane. Obser­varea şi analiza sistematică vor arăta, în viitor, implicaţiile reale, pe termen imediat şi mediu, şi în această privinţă! Consecinţe se produc şi asupra calităţii generale a mediului, a ecosistemelor naturale şi a celorlalte vieţuitoare care definesc biodiversitatea terestră, aflate deja sub lupa specialiştilor. Furtunile majore de acest gen se succed o dată la 11 ani, cu o precizie aproape matematică şi încă neîn­ţeleasă. Mare parte din pagubele provocate ar putea fi evitate dacă am şti când se apro­pie producerea lor, pentru a scoate din func­ţiune sateliţii de comunicaţii şi a deconecta transformatoarele de energie electrică. Aces­te furtuni au legătură cu „petele” obscure şi reci care apar pe suprafaţa astrului şi ur­mătoarea perioadă de explozii importante va începe în 2012-2013. Cum momentul coincide cu previziunile apocaliptice legate de spe­culaţiile vizând anul terminal al calenda­rului maya, fenomenul se va bucura, fără în­doială, de atenţia marelui public.
Potrivit aprecierilor specialiştilor NASA, aceas­ta s-ar putea să fie furtuna solară cea mai intensă din ultimii 50 de ani. Printre al­tele, se atrage atenţia că zona care va fi afectată va rămâne fără curent electric şi apă, iar timpul de recuperare a distrugerilor produse cu acest prilej va fi de la 4 la 10 ani. Asemenea erupţii masive de plasmă de soare au mai provocat probleme Terrei şi în alte dăţi.
În octombrie 2010, de pildă, un asemenea fe­nomen a produs o explozie care s-a ridicat la peste 350.000 km şi a aruncat un val uriaş de gaz şi materie, dar, spre norocul nostru, în­tr-o direcţie opusă pla­netei. Peste 1-2 ani, în cel mai rău dintre scenarii, ne-am putea aş­tep­ta la ceea ce s-a întâmplat la 1-2 septembrie 1859, când aurorele boreale provocate de parti­culele încărcate de vânt solar s-au văzut până în Mexic şi Caraibe. Acest fapt se cunoaşte sub denumirea de „fenomenul Carrington”, de la numele astronomului britanic care l-a detectat şi descris, şi a distrus atunci reţeaua de telegraf, folosi­rea electri­cităţii fiind la începuturile ei.
Numai că, având în vedere amploarea sistemului de comunicaţii, electric şi alte acti­vităţi sensibile la furtunile solare, şi gravitatea fenomenului natural, un haos de proporţii poate să marcheze Pâmântul. Cu efecte im­previzibile asupra vieţii şi sistemului natural al planetei.

Sursa: sfin.ro

One comment on “2013 – anul marii furtuni solare

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s